6.2 : Stop Motion

Am Kader vun der Education artistique huet 6.2 an enger Gruppenaarbecht flott a kreativ "Stop Motion" Filmer zum Thema "Verwandlung" mat hirer Tablette realiséiert.